EMPIRIA Magazin XI. évfolyam. 1. szám. 2012. május-június.  Kuliffay Hanna írása. ©  Minden jog fenntartva.

 

A Martin–Zimmerman-dosszié

JOGOSÍTVÁNY GYILKOSSÁGRA? 

 

Mi várható el a hatóságoktól, mikor utcai gyilkosság történik? Mikor egy békés járókelő 9 milliméteres félautomatának esik áldozatul? A dolog szokásos rendje, hogy a helyszínelő rendőrség letartóztatja a közveszélyes személyt, és vizsgálatot indít ellene. Hacsak… Hacsak nem Floridában történik a bűntény, ahol önvédelemre való hivatkozással meg lehet úszni a vizsgálati fogságot, sőt a börtönt is.(*1) Különösen jó esélye van az elnéző hatósági lazaságra annak, akinek pénze vagy kapcsolatai vannak és a neve, genetikai kompozíciója is megfelelő. Mint például a Sandfordbeli önkéntes járőr George Zimmermannak, aki ez év február 26-án lelőtt egy éjjel-nappali 7-Elevenből hazaigyekvő fekete tizenévest, nevezett Trayvon Martint.

Tragikus módon a legújabb generáció is tudja, az igazságot nem egyforma mértékkel mérik hazájában

 

Zimmerman állítása szerint az keltette fel iránta alapos gyanúját, hogy az elkerített lakóparkban a számára ismeretlen, kapucnit viselő fiú a sötétedő, esős késődélutánon nem sietett, hanem ráérősen ballagott. Ez ugyan aligha kelthette azt a benyomást, hogy betörési színhelyről menekülve igyekszik minél hamarabb minél messzebbre kerülni, sőt hátitáska sem volt nála szerszámoknak, vagy szajrénak… Zimmerman mégis azt jelentette róla: “Ez a fickó úgy néz ki, mint aki rosszban sántikál, vagy kábítószeren van, vagy ilyesmi. Egy fekete hím(nemű). Valami nem stimmel nála. Idejön, hogy megnézzen magának.” “Maga követi őt?” kérdezte tőle gyanakodva a diszpécser, majd választ sem várva hozzátette.”OK, nincs szükség rá, hogy ezt csinálja.”  Perceken belül lövés dörrent.

Bár az Egyesült Államokban nem ritka jelenség az indokolatlan és elsietett fegyveres gyilkosság, azért került mégis országos figyelem központjába ez az eset, mert a helyi rendőrség, a Sanford Police Department, pár órás kihallgatás és jegyzőkönyv felvétele után szabadlábra helyezte Zimmermant.  A döntést azzal indokolták, „nem találtak semmi bizonyítékot, ami ellentmondott volna önvédelemre való hivatkozásának”.  Ezzel véglegesen elintézettnek tekintették az ügyet.

Legalább is 44 napig nem volt semmi jele, hogy folytatás következne. (Tayron holtteste 24 óra hosszat beazonosítatlanul feküdt a hullaházban, mert nem tételezték fel, hogy ő a fehérnek és barnának ismert lakóparkból keresett fiú lenne – annyira nem odavaló volt.) Hosszas huzavona után végül azért vették elő a MartinZimmerman-dossziét, mert az egyre türelmetlenebbé váló afro-amerikai közösségek (miért csak azok?) pár nagyvárosban tiltakozást szerveztek, polgárjogi védőik és riportereik pedig az eltussolást faji diszkriminációnak nyilvánítva az FBI beavatkozását követelték. A rendőrség Zimmermant (saját bemondása alapján?) fehérként vette nyilvántartásba, a média viszont többnyire már úgy utalt rá, hogy „hispanic”, mivel bár az apja „fehér”, az anyja viszont Dél-Amerikából származik, sőt egy nagymama révén afrikai vér is folyik az ereiben. (Ha a származás meghatározása anyai ágon történne, akkor Barack Obama fehérnek számítana, amit eddig még senki sem állított). Máshol viszont azt írták, hogy „multi-etnik”, tehát több etnikum keveréke, és megint máshol „multi-racial Hispanic”, vagyis több fajból származó hispániai. Ezzel végleg el is lett kerülve a forró kása.

Ahogy a gyilkosság eltussolási kísérlete egyre szélesebb körben vált ismertté, és egyre több részlete került nyilvánosságra, a légkör egyre feszültebbé vált körülötte, és határozottan számonkérő, elítélő hangokat is váltott ki. Zimmerman ekkor rejtélyes módon eltűnt, köd előtte köd utána. Az ügyvédjei, akiknek fogalmuk sem volt a hollétéről, sajtótájékoztatón közölték, hogy minden kapcsolat híján visszaadják megbízatásukat. Floridában erre föl többen is azt latolgatták, vajon meg fog-e ismétlődni a botrányos Samuel Sheinbein-ügy? Bár ez már évtizedekkel ezelőtt történt, mégis sokan emlékeznek rá, mivel 1977 őszén nagy port kavart és országos felháborodást keltett: a 17 éves Sheinbein és a Charles E. Smith Zsidó Iskola egy másik diákja, szintén 17 éves Aaron Benjamin Needle(*2) puskatussal agyonütötték Alfredo Enrique Tollo, 19 éves, spanyol etnikumú haverjukat, megkéselték, körfűrésszel feldarabolták és a törzsét felgyújtották, a végtagjait pedig elásták a Maryland állambeli Aspen Hillben. Sheinbein apja, aki, akárcsak az idősebb Zimmerman, jogászember volt, tudta, hogy kell megúszni az elsőfokú gyilkosságért járó szigorú ítéletet: 3 nappal a holttest felfedezése után Izraelbe menekítette a fiát, ahol azonnal állampolgárságot és védelmet kapott egy 1978-as törvény alapján (Right of return), amely megtiltotta bármilyen odamenekülő (legyen akár külföldön élő-dolgozó izraeli, asszimilált zsidó vagy kettős állampolgárságú) bűnöző kiadatását.(*3)

A világhálón felvetődött, vajon erre játszik-e az öreg Zimmerman is?  Vajon megúszhatja majd az ő fia is egy Izraelben letöltendő 24 évnyi börtönítélettel, amely 16 év után (jó magaviselet esetén akár korábban is) lehetőséget nyújt a szabadlábra kerülésre? Talán így alakult volna, ha a bűntény nem Floridában történik, ahol Zimmerman életveszélyre hivatkozva – és jó’ kapcsolatokkal – nagy valószínűséggel elkerülheti a felelősségre vonást.   Hét évvel ezelőtt ugyanis a helyi kormány hozott ott egy olyan 'ne hagyd magad' értelmű törvényt (Stand your ground’), amely felmentést biztosít azoknak, akik az életükért aggódva likvidálják támadójukat. A baj, méghozzá komoly baj csak a visszaélés óriási lehetőségével van azóta is, egyfolytában; elfogulatlan szemtanú híján ugyanis nehéz megállapítani, hogy ki volt a provokátor és ki volt ténylegesen életveszélyben, ha a legfontosabb tanú néma – mert halott.

Az Oroszországból Amerikába emigrált radikális politikai és társadalmi aktivista Emma Goldman (1869-1940), aki korát meghaladó társadalomszemléletével, az univerzális igazság és egyenlőség jogának hirdetésével valamint háború- és cionizmusellenes szemléletével vált ismertté, írta a következőt: “A történelmi haladás olyan férfiak és nők vérével íródott, akik vállalni mertek egy népszerűtlen ügyet, mint például a fekete férfi jogát a testéhez és a nő jogát a lelkéhez.”  Ki gondolta volna, hogy az ő korában nekilódult társadalmi haladás tempója még az új évezredben is meg-meg fog torpanni, sőt alkalmanként vissza is léphet a múltba – az önbíráskodás és önítélkezés (lincselés) hatósági elnézéséhez.  Az ’Álld a sarat’ törvény egyesek számára állami jogosítvány gyorskezű gyilkosságra.

Frederica Wilson, Florida afro-amerikai kongresszusi képviselőnője a tragikus eset hallatán azt nyilatkozta, “Trayvon le lett vadászva, mint egy veszett kutya. Az utcán lett lelőve. Faji diszkrimináció alapján.”  Ezt egyesek túlzó, vagy legalábbis elsietett véleménynyilvánításnak ítélték, annak ellenére, hogy nem jöttek fel semmi elfogadható indokkal, amiért is a gyereknek meg kellett halni. A 17 éves afro-amerikai fiú üdítőért és az öccsének cukorkáéert ugrott el a közeli boltba, mikor egy számára idegen férfi autóján követni kezdte.  Trayvon ezt telefonon jelezte a barátnőjének aki mindjárt rosszat sejtve azt tanácsolta, hogy meneküljön. Trayvon ennek nem látta okát, és azt mondta, hogy nem fog elfutni, csak felgyorsítja a tempóját. Eközben Zimmerman is a telefonon volt. Ő a rendőrség segélyszolgálatát hívta, ahol, mint afféle túlbuzgó önkéntest már ismerték, mivel rendszeresen ‘gyanús alakokat’ jelentett be.

Miután személyleírást adott a fiúról – tizenéves, fekete és valami kábítószeren lehet – az ügyeletes azt mondta neki, hogy maradjon a kocsijában és bízza rájuk a dolgot – a rendőrség úton van, hogy igazoltassa.  Zimmerman ennek ellenére kiszállt, és üldözni kezdte a “gyanúsítottat”, akinél 11 évvel idősebb, 36 kilóval súlyosabb és fizikailag sokkal erősebb volt. Utolérve konfrontációt provokált, majd ennek kapcsán félautomata pisztolyával mellbe lőtte. Ezt a támadófegyvert állítólag azért vette és hordozta magánál, mert egyszer egy pitbullt látott a környéken kószálni.

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGCSÚFOLÁSATop of Form

A floridai Tampa Bay Times (TBT) egy közbiztonsági témában közölt cikkében azt írta az ’Álld a sarat’ (Stand your ground) törvényről, hogy a jogos önvédelmi esetek mellett (mint rablás, fizikai erőszak, fegyveres fenyegetés) gyakran jogtalan hivatkozók, kábítószerárusok, bérgyilkosok, betörők kerülték el a gyilkosság vádját, és veszedelmes bandavezérek úszták meg az elszámoltatást.  Az elmúlt 7 év alatt védőügyvédek elképzelhetetlen gyakorisággal alkalmazták olyan módon, ahogy a törvényhozók eredetileg fel sem tételezték, és olyan esetekben, mikor a gyilkosok és brutális támadók önvédelmi hivatkozása ugyancsak kétségesnek bizonyult. A fegyverlobbi szája íze szerint alkotott törvény következtében “a vádlottak sorsa egyre gyakrabban nem az ügy megalapozottságán múlik, hanem azon, hogy ki az illető, kit gyilkolt meg és hol kerül sor a tárgyalásra” – olvasható a riportban.

A Martin-gyilkosság kapcsán a TBT tényfeltáró riportjában felmérést készített az ellentmondásos, visszaélésekre való lehetőséget ezüst tálcán kínáló törvény gyakorlati alkalmazásáról. Ehhez majdnem 200 esetet dolgozott fel médiariportok, bírósági ügyiratok és több tucat ügyésszel és védőügyvéddel készített interjú alapján. Bár a mindennapi életben a 60-as70-es évek óta sokkal civilizáltabb az Államokban a viszony a különböző fajok, etnikumok, őslakosok és bevándorlók, helyiek és idegenek között (kivétel az arabellenes antiszemitizmus, ami intenzívebbé vált), és a hátrányos helyzetűek nagy hányada számára jelentősen javult a tanulási, a lakhatási, a munkavállalási és az érvényesülési lehetőség (equal opportunity), viszont a kormányzás (hatalmi kontroll) és az igazságszolgáltatás nem tartottak lépést a pozitív folyamattal. Az utóbbira eklatáns például szolgálhat a floridai törvénnyel való visszaélések sok éves tudomásulvétele.

A TBT riportja szerint azok a védőügyvédek, akik az ’Álld a sarat’ törvényre hivatkoznak, rendkívül sikeresek: védenceiknek majdnem 70%-a felmentést nyer.  A statisztika ott válik különösen érdekessé, mikor adatszerűen kimutatja, hogy a fegyveres önvédelemre hivatkozók sokkal valószínűbb, hogy felmentést nyernek, ha az áldozatul esett személy afro-amerikai.  Akik fekete személyt öltek meg, azoknak 73%-a  távozott büntetlenül a bíróságról, de csak 59%-a azoknak, akik fehéret. A jogos önvédelmet hangoztatók nem egyszer minimális sérülésre hivatkoztak – mint Zimmerman is –, de olyan esetek is voltak, ahol külső sérülésnyom nem is létezett. (Gyakori, hogy a felmérésekben mindenki, közel-keletiek, távol-keletiek, amerikai indiánok, cigányok, több rasszbeli dél-amerikaik is fehérnek számítanak az Afrikából származókkal szemben.) A proszektor semmi arra utaló jelet nem talált, hogy Martin verekedésben vett volna részt. Ha például olyan erővel ütötte volna Zimmerman orrát, hogy eltörte volna az orrcsontját, annak nyoma maradt volna az öklén – ugyanakkor nyilván vér is lett volna az ingén… Trayvon első és utolsó kérdése az volt, „Miért követsz engem?”

Gyakran az igazságszolgáltatás megcsúfolása Floridában egy-egy gyilkosság ügyében történő eljárás, illetve ítélethozatal. A lap példaként hozza fel, hogy egy ember 2 fegyvertelen férfit ölt meg, és mégis kisétálhatott a fogházból. Egy másik lelőtt egy földön hasaló embert, és büntetlenül megúszta. Többen szabadok maradtak annak ellenére, hogy hátba lőtték áldozatukat. A TBT által vizsgált esetek egyharmadánál -- akárcsak a Trayvon Martin-gyilkosság esetében – a vádlott kezdeményezte a végzetes konfrontációt, és mégsem lett börtönre ítélve. A tényfeltáró riportból ítélve az ’Álld a sarat’ törvény mintegy felbátorít és felhatalmaz az önbíráskodásra.

 

Sanford belvárosában ezrek tüntettek  a Park Avenue-n vonulva, igazságot követelve Trayvonnak

A széleskörű médiafigyelem, tüntetések sora és egy több mint 1 millió aláírást összegyűjtő petíció végül többheti csendben lapulás után rákényszerítette a hatóságokat, hogy eljárást kezdeményezzenek Zimmerman ellen, aki apja összeköttetései révén új ügyvédekkel jelent meg a bíróságon, sőt az eredeti bírót is – aki köztudottan szigorú ítéleteket hozott a közbűntényesek ellen – lecseréltette. Hatósági beidézése alkalmával az új bíró  bevonta Zimmerman addig elhallgatott másik útlevelét, azon kívül óvadékot szabott neki, és 12 órás éjszakai kijárási tilalmat rendelt el számára. (Valójában a tárgyalásig vizsgálati foságban lett volna a helye.) A rendőrség pedig rákényszerült, hogy az üggyel kapcsolatos bizonyos információkat a floridai törvények rendelkezése szerint utólag nyilvánosságra hozzon. Ezek a lépések azonban nagyon megkésve, egy ’különleges ügyész’ bevonásával, és csak külső kényszerhatásra történtek, amiért is kétségessé vált a rendőrfőnök pártatlansága és munkára való alkalmassága. Ezért, hónapokkal megkésve ugyan, de június közepén elbocsátották állásából.

A FALAZÁS ÉS FIZIKAI ERŐSZAK ELFOGADOTT MÓDSZER

Bár az eljárás végül beindult, sokan mégis pesszimisták egy igazságos ítélet valószínűségét illetően. Főként azok, akik még emlékeznek az 1991-es Rodney King-ügyre, mely tagadhatatlan bizonyítékul szolgált, mennyire kiszolgáltatottak az előítéleteknek és a bűnügyi hatóságok visszaéléseinek azok, akik szegények, vagy származásuknál fogva alacsonyabb rendűnek elkönyveltek. Egy szemtanúnak köszönhetően elborzasztó videofelvétel készült róla, ahogy Los Angelesben a földre tepert, megbilincselt, teljesen védtelen Kinget 4 fehér rendőr tiszta erőből rúgta és bottal verte, ahol érte. A brutális esetet leleplező dokumentáció és szemtanúk beszámolói ellenére az esküdtszék mindegyiküket felmentette. (Az emberi jogok érvényesítése csak progresszív etikán alapuló, szekuláris humanista eszmevilágú – empátiát, méltányosságot, tiszteletadást, felelősségérzetet, altruizmust gyakorló – társadalmakban valósítható meg.)

„Én akkor azt hittem, hogy meg fogok halni. Csak hálás lehetek érte, hogy túléltem, Trayvon Martin (viszont) tragikus módon, nem (élt túl)” – nyilatkozta King.  A tragikus ügy komolyságára és egy szövetségi bűnügyi vizsgálat szükségességére utalva még hozzátette: „Ez valami nagyobb (dolog) a fajnál ez igazság kérdése”.

De míg King esetében a fizikai visszaélést elkövetők ellen automatikusan eljárás indult, addig ez Zimmermannál csak növekvő közfelháborodásra történt meg. Zimmerman apja ekkor a tisztességtelen joggyakorlatból ismeretes taktikához (’projection’ átruházás, kivetítés) folyamodott, melynek során a bűntény elkövetőjének indítóokát és/vagy felelősségét más(ok)ra, sőt nemegyszer éppen az áldozatra hárítja.(*4) A 64 éves Robert Zimmerman – hivatásos katona és vietnami veterán, aki karrierje utolsó 10 évében a Pentagonban dolgozott a Védelmi Minisztérium számára – felháborodottan visszautasította, hogy a sajtó megkeresésére a Martin családnak kondoleálók úgy vélekedtek – többek között Obama elnök, a kongresszus fekete egylete (Congressional Black Caucus) és az afrikai-amerikai polgárjogi szervezet (NAACP) –, hogy a gyilkosság alapos kivizsgálásra szorul.

Megjátszotta a hitetlenkedőt: nem értik talán ezek a népek, vagy ellenséges érzületből nem akarják érteni, hogy mi az önvédelem? „Gondolom, ők azt részesítették volna előnybe, ha a fiam agyon lett volna verve” – vádolta az idősebb Zimmerman kizárólag az afro-amerikai megnyilatkozókat. „Soha nem tételeztem volna fel ennyi gyűlöletet áradni az elnökből, a kongresszusi fekete egyletből, az NAACP-ból. Minden elképzelhető szervezet próbál ebből valahogy hírnevet vagy profitot szerezni. De hogy ennyi gyűlölet legyen!” (Ez alatt természetesen mindenki fajgyűlöletet értsen, amivel sokan éppen az ő fiát vádolták, K. H.)

A New York Post áprilisban azt írta, a King-ügy nemcsak rasszizmus miatt fajult el, hanem a korrupt igazságszolgáltató rendszer miatt is, ahol „a bírók és a rendőrök falaznak egymásnak és a fizikai erőszak elfogadott módszer”. Éppen azért kérték a polgárjogi szervezetek képviselői a szövetségi kormányszerv, az FBI beavatkozását: számos jel mutatott már kezdetben arra, hogy a floridai eljárás a kaliforniaihoz hasonlóan az agresszort támogatja a védtelen fél ellenében, és ennek során igyekszik kihasználni az apa és fia hatóságokhoz fűződő kapcsolatait.  A rendőrségi épület belső kamerája csak napokkal a gyilkosság után rögzítette az emeletre vivő lépcsőket kettesével szedő George Zimmermant – vajon hova igyekezett olyan otthonosan és akkora tempóban? Vajon kivel, milyen rangú hatósági személlyel volt sürgős magánbeszélgetése? Mivel a 2 éves rendőrakadémiát már majdnem befejezte, ezért voltak, akik már is bajtársnak, brancsbelinek tekintették, közös lőgyakorlatra jártak vele, és az önvédelminek nyilvánított ügy eltussolásában is segítőkésznek mutatkoztak.

Mivel a kezdeti eljárást sokan kifogásolták, és egyre több szimpátiát éreztek a Trayvon gyerek és családja iránt, ezért könnyen lehet, hogy Zimmerman ügyvédjei meg fogják próbálni elkerülni a nyilvános esküdtszéki tárgyalást – helyette zárt tárgyalást fognak kérni, ahol 12 polgár helyett egy (1) bíró kezében lesz a döntés joga. Ez jóval előnyősebb lenne Zimmermannak, akinek a hitelképessége részben a saját ellentmondásos nyilatkozatai és múltbeli viselkedése miatt, részben pedig az eddig nyilvánosságra kerülő iratok, videó felvételek, tanúvallomások, telefon hangfelvételek stb. ismeretében az elfogulatlan megfigyelő szemében már meginoghatott.

Douglas Keene, tárgyaláskonzultáns és bűnügyi pszichológus úgy nyilatkozott a Boston Heraldnak, Zimmerman önvédelemre alapozott védekezésének eredményessége attól függ, mennyire tarják majd az esküdtszék tagjai szavahihetőnek és következetesnek. Ez igen érdekesnek ígérkezik, ugyanis a mai video-technológiának köszönhetően a világhálón bárki láthatta, ahogy a szociopaták érzéketlen higgadtságával vezette a nyomozókat a helyszínre, és a megrázkódtatás legkisebb jele nélkül idézte vissza a végzetes perceket azzal sem törődve, ha nem teljesen fedi a rendőrőrsön korábban tett vallomását.

Nyilván sokak figyelmét az is felkeltette, hogy Zimmerman a kihallgatásán lezser nyugalommal letagadta nem éppen tiszta múltját, pedig tudnia kellett, hogy könnyen kideríthető. Azt mondta, soha nem vett részt bírósági úton elrendelt javító-nevelő programban, pedig egy ellene hozott bírói ítéletet elkerülendő nem volt más választása. Azt állította, korábban nem követett el másokkal szemben fizikai atrocitást, pedig 2005-ben tettlegességhez folyamodott egy hatósági személlyel szemben, és ellenállt a letartóztatásnak, ezért kötelezve lett egy dühkitörés kontrolláló (anger management) program elvégzésére. (Ezekért egy afro-amerikait minden amerikai bíróságon börtönre ítéltek volna.) Volt menyasszonya pedig, akivel többször is összeverekedett, olyannyira, hogy a rendőrségnek kellett közbelépni, bírói úton kötelezte Zimmermant, hogy mindig megszabott távolságra maradjon tőle.

Zimmerman eskü alatt vallotta, hogy saját korabelinek vélte Martint, holott a rendőrségi diszpécsernek azt mondta, hogy „teenagernek látszik”. Eredetileg azt mondta, hogy azért követte kocsival, mert félt tőle, de percekkel később a diszpécser utasítása ellenére kiszállt, és gyalog eredt utána. Mikor a bíró az óvadékot szabta ki, azt mondta, hogy pénztelen, holott több mint 230 ezer dollárja volt a bankban. Azt állította, hogy a Trayvon gyerek egy bokorból előugorva „sarokba szorította”, holott a konfrontáció saját útmutatása szerint házsorok közötti nyílt, bokrok nélküli területen történt. Azt vallotta, hogy a fiú egyszerre befogta az orrát és a száját, és úgy verte a fejét újra és újra a betonszegélybe – ez lehetetlen, bárki kipróbálhatja –, máskor viszont azt mondta, hogy többször is segítségért kiáltott… befogott szájjal? (A környékbeliek telefonján – akik a rendőrséget hívták – éles segélykiáltás hallatszott, nem elfojtott nyöszörgés.)

King azt mondta a lejátszott felvétel hallatán: “Ez egy halálkiáltás, amelyet én nagyon jól ismerek, és semmi kétségem, hogy Trayvon Martintól származott.  Egy fiatal fekete hím elborzasztó üvöltése (ez) az életéért, amely egy 911-es (segély)hívás révén emlékeztetett engem a saját  borzasztó üvöltésemre egy 20 évvel ezelőtti videofelvételen.” Trayvon unokatestvére, aki kiskorától ismerte, egy “rakás bibliára esküdve” vallotta, hogy a kétségbeesett segélykiáltás Trayvontól származott. Zimmerman azt állította, hogy a hozzáképest nyápic gyerek fölékerekedve azzal fenyegette, "meghalsz ma este, te anya*aszás!"  Ez nem annyira egy utólérve letepert, rémült, vesztésre álló fiúgyerek stílusa, mint egy ellentmondást nem tűrő, pisztolyát készenlétben tartó, magát hatóságnak képzelő, kábítószerekkel felspanolt(*5) férfié. Az áldozat szájába adott megfélemlítő káromlás valójában pszichológiai projekció bár nem kínzó lelkiismeretfurdalásból, hanem jogosnak vélt önigazolásból fakadó.

 

KI KÖZVESZÉLYES?

A Zimmerman-gyilkosság felveti a kérdést, mint már annyiszor, nem kellene-e eltörölni, vagy legalábbis megszigorítani a fegyverviselési jogot. A fegyver lobbi és a fegyvergyárosok továbbra is hatalmas pénzekkel vesztegetik meg a kongresszust, minek következtében nemcsak a bűnözők, de közveszélyes pszichopaták és gyógyszerként legalizált kábítószerek hatására önkényeskedő zelóták, mint Zimmerman is, könnyen hozzájuthatnak. Az ő érvük erre, hogy éppen az ilyen félőrült agresszoroktól védhet meg a saját fegyvered, ha éppen kéznél van. De miért nincs erre a gyilkos önvédelemre egy kanadainak, egy németnek vagy egy japánnak szüksége?

Az egyre nagyobb teljesítményű fegyverek alkalmazását és vele az agresszió térhódításának problémáját az USA-ban részben a törvényhozás politizálása okozza. Obama például pályája kezdeti szakaszában a fegyverkorlátozás híve és proponense volt. Olyannyira, hogy 8 évig, 1994-2002 között a Chicago-székhelyű Joyce Alapítvány igazgatói tanácsában foglalt helyet, amely a fegyverkorlátozás megvalósítását tekintette feladatának, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek és kutatások költségeit teremtette elő. Miért 2002-ig? Nyilván azért, mert rakétaszerűen felfelé ívelő pályája során abban az évben kezdte szervezni kampánybizottságát, amely a 2004-es szenátusi választását készítette elő. Ezzel lehetősége nyílt rá, hogy országos színre lépjen.  Ehhez pedig, afféle maga deklarálta pragmatikusként, a fegyver lobbi támogatását sem akarta elmulasztani, sőt, meg akarta nyerni. Bár elnökként alkalma nyílt volna, hogy utólag megvalósítsa fiatalkori idealizmusának néhány célkitűzését, ezek közül azonban egyikre sem kerített sort: nemcsak hogy semmit sem tett a fegyverkorlátozás érdekében, hanem még jóvá is hagyta a George W. Bushtól öröklött fegyverviselési jog meghosszabbítását és kiterjesztését előíró rendeletet.

Mikor a Martin családnak szóló részvétnyilvánításkor azt mondta, hogy „Trayvon az én fiam is lehetett volna”, vajon rádöbbent arra a mulasztásra, amit elkövetett vele és a többi fiatal fiúval szemben, akik legnagyobb számban áldozatai az amerikai fegyverőrületnek? Obama felelőssége bárki számára jobban érzékelhető annak tudatában, hogy az Egyesült Államokban az elhalálozások egyik fő oka a kézifegyverek okozta végzet: 2010-ben 31,500 fegyverrel elkövetett halálesetet regisztráltak.  Ebből 11,015 volt  gyilkosság. (19,308 volt öngyilkosság és 600 véletlen baleset). Egy 2008-as adat szerint az Államokban minden 3 órában lőfegyvernek esik áldozatul egy gyermek.

Az amerikaik nem tájékozottak eléggé, hogy tudnák, más gazdag, iparilag fejlett országokban ez nem így van. Például a német rendőrség tavaly egész évben csak 85 golyót lőtt ki (igaz, a lakosság száma kb. negyede az USA-énak), és még ezeket sem mindig gyilkos szándékkal – 49 figyelmeztető löves volt,  51 sebesülést okozó, és csak 6 volt halált okozó. Ezzel szemben az Államokban akár egy (1) személy is kaphat nyolcvanegynehány golyót, ha elszabadul a 'rendfenntartó' indulat; csak az idei áprilist nézve Harlemben 84 golyót röpítettek egy gyilkossággal gyanúsított fickóba, és 90-et Los Angelesben egy fegyvertelen menekülőbe. Ezekhez képest Zimmerman zöldfülű módjára aláteljesített. Hajtogatja is állandóan, hogy ő nem gyilkos. Az ügyvédje pedig azzal helyeztette szabadlábra a tárgyalásig, hogy bár a golyó közterületen fúródott egy ártatlanul gyanúsított gyerek mellébe, ügyfele „nem közveszélyes”.

A fegyverviselés joga és minimális szabályozottsága folyamatosan megosztva tartja Amerikát. Egy-egy hasonló, teljesen indokolatlan visszaélés kapcsán azonban mindig feléled a remény, hogy a kongresszus megembereli magát, és vagy korlátozza a fegyverviselés jogát, vagy legalábbis országosan kötelezővé téve  megreformálja a jelenlegi laza, államonként különböző szabályokat. Annál is inkább érthető ez az elvárás, mivel az országban 300 millió fegyver van magánkézben. Minden óvódásra, sőt minden csecsemőre is jut egy. Ezért mondta a volt kiváló amerikai politikai és társadalmi szatírista, George Carlin (érdemes őt visszaidézni a Youtube-on), hogy valami nagyon nincs rendben, ha az ember nem szívhat el egy jointot (cannabis cigit, K. H.), de szabadon vásárolhat gépfegyvert. Egy áprilisban készült Pew-felmérés szerint a megkérdezettek 49%-a 45% ellenében fontosabbnak tartja az állampolgár fegyverviseléshez való jogát, mint a fegyverviselők ellenőrzését és a vásárlások szabályozását, még egy újabb háborúval és gazdasági csőddel fenyegető, feszült és bizonytalan légkörben is.  (Jellemző részadat a politikai megoszlás terén: 72 republikánus a korlátlan fegyverviselési jog híve 27% demokrata ellenében.)

Az indulatok gyakori elfajulásának több oka is van, mind a rendfenntartó hatóság, mind pedig a lakosság különösen a képzetlen-tanulatlan soviniszta réteg körében, legalapvetőbbek mégis a rasszizmus és az anyagi differenciáltságból adódó kilátástalanság.  A 2010-es cenzus adatai szerint az ún. fehér amerikaiak 22-szer vagyonosabbak afro-amerikai honfitársaiknál. A háztartások középértékét összehasonlítva a fehérek 110,729 dollárjával szemben a feketék részesedése 4,995 dollár. Ez a hihetetlen egyenlőtlenség váltja ki a feketék és fehérek (és ahol sokan vannak, az ázsiaiak) közti, és a valamivel jobb anyagi körülmények, mérsékeltebb előítéletek között élő latinok közti ellenségeskedést; a jövőtlenség és kiszolgáltatottság feszültsége pedig indítóoka a fekete közösségeken belüli, egymás ellen elkövetett bűnözésnek.  Az iparilag fejlett országok között legvallásosabb és ezzel állandóan kérkedő Egyesült Államokban a fekete vér a legértéktelenebb. Kiontása a legkevesebb figyelmet és részvétet kelt.

Zimmermannak, akármilyen hihetetlen is, komoly erkölcsi és anyagi támogatottsága van, ami Trayvon Martin letevésében, sőt rágalmazásában is megnyilvánult. (Valaki azt írta, az iskolából tíz napra éppen felfüggesztett "Trayvon sem volt szent". Ami igaz is. Szentek végül is csak a szentek...) A média részéről pedig egész gépezet indult be, hogy népszerűsítse a gyilkost. A szenzációhajhász Barbara Walters és Sean Hannity versenyeztek az exluzív interjú jogáért. Tv- és rádióadók jegyzik elő műsoraikba, talán hamarjában még egy valóság-showra is lehetősége nyílik. A fegyvermániások és az erőfölény mindenkori érvényesítének hívei mellett sokan vallási alapon azonosulnak vele; javára írják és automatikusan jólelkűnek, őszintének és tisztességesnek hiszik amiatt, hogy az anyja katolicizmusát követve 7-17 éves koráig ministrált bár józanul ítélve sokkal inkább a szeretetvallás legújabb totális kudarcának lenne tekinthető. Az erőszak korunkat jellemző eluralkodását  (társadalmi [személyi], politikai, katonai és gazdasági  vonalon egyaránt) figyelemmel kísérő Carl Coon, volt amerikai nagykövet, filozófiai tanulmányai során azt írta, hogy a jelenlegi helyzetet összefüggéseiben nézve nem a teizmus, hanem a humanizmus foglalja magába azokat az értékeket, amelyekre az emberiségnek szüksége van a haladáshoz, valójában a túléléshez is. A humanizmus az, és nem a teizmus, ami szégyenérzetet kelt azon tény miatt, hogy még mindig nem teljesen kiiktatott a faji előítélet az amerikai társadalomból.

Az afro-amerikai Neil deGrasse, szabadgondolkodó asztrofizikus, számos könyv írója és népszerű tudományos ismeretterjesztő is úgy véli, hogy egy etikailag magasabb rendűvé képzett új generáció biztosíthatja a társadalmi fejlődés lehetőségét:

“(Mi) emberek nem vagyunk olyan jók, amilyennek lennünk kellene azt a készségünket illetően, hogy együtt érezzünk mások érzéseivel és gondolataival, legyenek azok a Föld humánjai vagy az állatai. Így aztán az alapoktatás része kellene legyen az empátia terén való képzés.  Képzeljük csak el, milyen más lenne a világ, ha ténylegesen ezek lennének (a tantárgyak): olvasás, írás, számtan, empátia.”

 

*1 Ezt a törvényt azóta valamelyest módosították.

*2. Még több mint húsz másik szövetségi államban létezik ez az önvédelmi törvény.

*3 Needle, nyilván lelkiismeretfurdalástól gyötrődve valamivel a letartóztatása után öngyilkos lett. Sheinbein az enyhe ítéletnek köszönhetően akár már jövőre, 2013-ban szabadulhat – hacsak nem került már korábban szabadlábra. Az Egyesült Államokban életfogytiglani ítéletet kapott volna.

*4 Ennek pszichológiai változata (pszichological projection) egyfajta védekező mechanizmusként ismeretes, mikor valaki a valósággal való szembenézés elkerülésére végett nem tudatosan, de másnak tulajdonítja a maga elfogadhatatlannak ítélt érzelmeit, gondolatait, hibás döntéseit.

*5 A rendőrségi jelentés szerint Zimmerman különböző pszicho-aktív gyógyszereken volt, amelyek kombinációja köztudottan negatív irányba befolyásolhatja a viselkedést és a döntéskészséget. A nagy kérdés, miért nem foglalkozik ezzel a média?  “Zimmerman reported the following medications at the scene: (page 182) Librax and Temazepam - Temazepam: Temazepam (brand names Restoril and Normison, among others) is an intermediate-acting 3-hydroxy hypnotic of the benzodiazepine class of psychoactive drugs. Librax is a combination of chlordiazepoxide (an anti-anxiety medication belonging to the benzodiazepine class) and a bromide used for ulcers. So he is taking two tranquilizers psychoative drugs. The doctor reported that he was prescribed Adderall as well. This is an amphetamine sometimes given for weight loss sometimes for ADHD. These all could have caused him to make some poor decisions.”

 

 2012. június

Addenda:

Zimmerman július 19-én a Rupert Murdoch tulajdonában levő FOX tv-adón adott interjújában úgy nyilatkozott, sajnálja Martin szüleit, de nem bánja a történteket, és ha újra abba a szituációba kerülne, ugyanazt tenné… Majd mint valami hatóság, abszolút részvétlen és rezzenéstelen arccal közölte, hogy ő nem rasszista és nem is gyilkos. Ezt követően a fundamentalista magabiztos öntudatával hozzátette, hogy ugyan nem tudja utólag kibogozni, mi is történt, de úgy érzi “az egész Isten terve volt”. Hogy ezt az arroganciát hogy ítélik majd meg a nem hívők, a racionális agyműködésűek, az univerzális humanizmust hirdetők és követők, az nem kérdéses. Annál rejtélyesebb viszont, vajon hogy fogják ugyanezt átdarálni, átlúgozni, kellőképpen fertőtleníteni és a Zimmerman-propaganda javára, illetve istenük dicsőségére fordítani a hívők? Remélhetőleg nem mind egyformán elfogódottan. Trayvon apja például, aki el sem tudja képzelni, mire alapozottan ítélte Zimmerman bűnözőnek a fiát, és mi köze volt istennek a gyilkossághoz, úgy reagált az arrogáns közlésre: „Ez… hihetetlen! Nyilván más Istenhez imádkozunk.”

Zimmerman az apja 'jó' kapcsolatainak köszönhetően a második bírót is le tudta cseréltetni, és harmadiknak egy olyat szereztek az ügyvédjei -- nevezett Debra Steinberg Nelsont -- , aki még több lehetőséget fog nyújtani neki, hogy megússza a szándékos gyilkosság vádját. Akár valamilyen speciális jogi csűrcsavarás (legal technicality) is megteszi, hogy felmentést kapjon. Glenn E. Martin, a jogvédő Fortune Society tagja azt mondta, a Trayvon Martin- és George Zimmerman-eset egy egész beteges társadalom igazságügyi rendszerének szimbóluma. "Zimmerman nem az egyetlen Zimmerman" nyilatkozta Martin. "Ő egy (komoly) betegség képviselője... és éppen az a rendszer, amelytől elvárjuk, hogy felelősségre vonja, már bebizonyította önmagáról, hogy ugyanolyan rasszista a törvény  alkalmazásában (mint a bűntény elkövetője).

Trayvon Martin's DNA was not found on the grip of George Zimmerman's gun, and Zimmerman's DNA was not found under the unarmed teen's fingernails, a law enforcement expert said Wednesday in testimony that prosecutors hope will refute the neighborhood watch volunteer's self-defense claim. Zimmerman has pleaded not guilty to second-degree murder and says he shot the 17-year-old in the chest to protect himself as Martin reached for his firearm during a fight. Judge Debra Nelson dismissed jurors without the prosecution having rested its case as it had hoped to do by day's end. Nelson won't resume testimony until Friday morning, giving jurors the Fourth of July off. They will remain sequestered during the holiday break. Florida Department of Law Enforcement DNA expert Anthony Gorgone also testified that Zimmerman's DNA was found among blood on a shirt Martin was wearing under his hooded sweatshirt.  (Trayvon Martin's DNA was not found on George Zimmerman's gun, a law enforcement expert testified at Zimmerman's murder trial on Wednesday. MSN News.  July 4, 2013)

Zimmerman a második bírót is ki akarja ütni. Most a bíró "elfogultsága", általánosító szemléletmódja az indok: The ex-neighborhood watch volunteer charged with killing Trayvon Martin asked for a new judge Friday, claiming the current one is biased because he said George Zimmerman had "flaunted the system." Zimmerman said in a motion he feared he would be unable to get a fair "stand your ground" hearing or a fair trial with Circuit Judge Kenneth Lester presiding over the case. Lester was appointed in April after Zimmerman claimed a potential conflict of interest with the original judge. Earlier this month, Lester said in an order granting Zimmerman bond that Zimmerman had "under any definition ... flaunted the system" by failing to disclose at an April bond hearing that he had raised $135,000 from donations for his legal defense. Zimmerman returned to jail in June but left last week after Lester granted him a $1 million bond, saying state law compelled him to grant bail. In the second bond order, the judge said it appeared Zimmerman was preparing to flee to avoid prosecution based on the money he had raised and his possession of second passport that he had failed to disclose to the court. Zimmerman argued that showed bias. "The court makes sweeping generalizations about Mr. Zimmerman based on limited information and disregards the evidence that contradicts those conclusions," Zimmerman said in the motion. (George Zimmerman asks for new judge claiming bias. Associated Press. July 14, 2012)

“This is a really important point to understand from the point of view of our society. The legal system is supposed to be the codification of our norms and beliefs, things that we need to make our system work. If the legal system is seen as exploitative, then confidence in our whole system starts eroding. And that’s really the problem that’s going on.”  (Nobel prize winning economist Joseph Stiglitz. Interview with Yahoo’s Daily Finance.  October 20, 2010)

Under Florida law, Zimmerman could request a "stand your ground" hearing that would allow him to argue his self-defense case before a judge and without jury. The judge could then either drop the charges or set a trial date. "Mr. Zimmerman fears that the court has already decided that he is not worthy of belief regardless of the type of proceeding or the corroborating evidence that would support his testimony," the motion said. (...) A spokeswoman for the state attorney's office said in an email Friday that prosecutors object to the defense motion and will file a formal response early next week.(George Zimmerman asks for new judge claiming bias. AP. July 14, 2012)

A vádemeléshez szükséges vizsgálatot végző detektív jegyzőkönyvéből: "Investigative findings show that Zimmerman admitted avoiding a confrontation with Martin while Zimmerman was observing Martin from his vehicle, because, as he told investigators, was afraid of Martin," Det. Chris Serino wrote. "Later in the encounter, Zimmerman exited his vehicle, in spite of his earlier admission to investigators that he was afraid of Martin, and followed Martin in an effort to maintain surveillance of him while Zimmerman awaited the arrival of law enforcement officers. His actions are inconsistent with those of a person who has stated he was in fear of another subject.

"Investigative findings show that George Michael Zimmerman had at least two opportunities to speak with Trayvon Benjamin Martin in order to defuse the circumstances surrounding their encounter. On at least two occasions, George Martin Zimmerman failed to identify himself as a concerned resident or a neighborhood watch member to Trayvon Benjamin Martin. Investigative findings show the physical dimension of Trayvon Benjamin Martin, and that of George Michael Zimmerman, coupled with the absence of any specialized training in hand to hand combat between either combatant, did not place George Michael Zimmerman in an extraordinary or exceptional disadvantage of apparent physical ability or defensive capacity.

"Investigative findings show the physical injuries displayed by George Michael Zimmerman are marginally consistent with a life-threatening violent episode as described by him, during which neither a deadly weapon nor deadly force was deployed by Trayvon Martin. The encounter between George Zimmerman and Trayvon Martin was ultimately avoidable by Zimmerman, if Zimmerman had remained in his vehicle and awaited the arrival of law enforcement, or conversely if he had identified himself to Martin as a concerned citizen and initiated dialog in an effort to dispel each party's concern. There is no indication that Trayvon Martin was involved in any criminal activity at the time of the encounter. Zimmerman, by his statements made to the call taker and recorded for review, and his statements made to investigators following the shooting death of Martin, made it clear that he had already reached a faulty conclusion as to Martin's purpose for being in the neighborhood."

 

Two lawmakers who crafted the Stand Your Ground Law say the measure doesn't apply to the shooter of Trayvon Martin, a Miami teen shot by a neighborhood watch volunteer, and he should face charges. "He has no protection under my law," said Former Sen. Durell Peaden, one of the law's authors, The Miami Herald reported. "They got the goods on him. They need to prosecute whoever shot the kid."  Peaden said that when George Zimmerman told dispatch that he was following Martin he lost his defense under the law. (Jonathan Perri: "Stand Your Ground" Authors Say Law Doesn't Apply To Trayvon Martin Shooter)

Martin's blood contained THC, which is the psychoactive ingredient in marijuana, according to autopsy results released Thursday. The autopsy was conducted February 27, the day after the teenager was shot dead. Toxicology tests found elements of the drug in the teenager's chest blood -- 1.5 nanograms per milliliter of one type (THC), as well as 7.3 nanograms of another type (THC-COOH) -- according to the medical examiner's report. There also was a presumed positive test of cannabinoids in Martin's urine, according to the medical examiner's report. It was not immediately clear how significant these amounts were. (No precise levels on the urine were released.) Dr. Michael Policastro, a toxicologist, cautioned against reading too much into the blood THC levels, adding that one cannot make a direct correlation between those findings and a level of intoxication. He also noted levels of THC, which can linger in a person's system for days, can spike after death in certain areas of the body because of redistribution. And Dr. Drew Pinsky, an addiction specialist who hosts a show on CNN's sister network HLN, added that marijuana typically does not make users more aggressive.

But there’s a broader sense of collateral damage that I think that has not really been taken on board. And that is confidence in our legal system, in our rule of law, in our system of justice. When you say the Pledge of Allegiance you say, with “justice for all.” People aren’t sure that we have justice for all. Somebody is caught for a minor drug offense, they are sent to prison for a very long time. And yet, these so-called white-collar crimes, which are not victimless, almost none of these guys, almost none of them, go to prison. (Nobel prize winning economist Joseph Stiglitz. Interview with Yahoo’s Daily Finance.)

We've heard the 911 calls. We’ve seen the 13 year old witness. We've read the letter from the alleged killer's father. We listened to the anger of the family's attorney. We've felt the pain of Trayvon's mother. For heaven's sake, for 24 hours he was a deceased John Doe at the hospital because even the police couldn't believe that maybe he LIVES in the community. There are still some facts to figure out. There are still some questions to be answered. But, let's be clear. Let's be very, very clear. Before the neighborhood watch captain, George Zimmerman, started following him against the better judgment of the 911 dispatcher. Before any altercation. Before any self-defense claim. Before Travyon's cries for help were heard on the 911 tapes. Before the bullet hit him dead in the chest. Before all of this. He was suspicious. He was suspicious. Suspicious. And you know, like I know, it wasn't because of the hoodie or the jeans or the sneakers. Cause I had on that same outfit yesterday and no one called 911 saying I was just wandering around their neighborhood. It was because of one thing and one thing only. Trayvon is black. (Michael Skolnik is the Editor-In-Chief of GlobalGrind.com and the political director to Russell Simmons. Prior to this, Michael was an award-winning filmmaker.)

There are many debates to be had about this constantly evolving case. One could discuss the ethical dilemmas of a “Stand Your Ground” law or the applicability of that law to this situation. Yet, the religious, ethnic or racial backgrounds of Mr. Zimmerman or Mr. Martin should not be the focus of the conversation. It is very tempting to turn the entire situation into a battleground for racial, religious, socio-economic or ethnic tensions. Perhaps, a productive conversation could be had later, once this case has been resolved in our legal system, on stereotyping and assumptions we make about others upon observing their behavior, clothing or surname. This, however, is not the appropriate time for that. The only truly salient points to consider at this juncture are the facts of the case and the applicability of the law to the facts. Is George Zimmerman Jewish? It’s possible but it is also entirely irrelevant. (Rabbi Ben Greenberg: Is George Zimmerman Jewish? Torah from the Rockies. April 17, 2012)

So now here comes a scarily blank George Zimmerman telling Hannity no, sir, he doesn't regret anything in the murder of Trayvon Martin - he wouldn't do anything different and he didn't follow him and he's not a bad guy and hey it was just God's plan that he shoot down an unarmed teenager. The Martin family's lawyer had the second-best response to this display of unimaginable hubris, cluelessness, arrogance and lack of any whisper of moral accountability:  “Just ... unbelievable.” Trayvon's father Tracy had the best: “We must worship a different God." (Abby Zimet. CommonDreams)

 

MSNBC host Lawrence O'Donnell claims he frightened away George Zimmerman's lawyer, Craig Sonner, because he planned to ask him tough questions. Sonner has been making rounds with the media since Sunday and publicly defending Zimmerman's shooting of Trayvon Martin as self-defense. However, O'Donnell said previous interviews, mostly with network TV morning show hosts, have been too soft on Mr Sonner -- who has mostly refused to give specific details about the case. 'He's in our car right now, taking him home from our studio, afraid to face the questioning he would face on this show,' the host said. In lieu of Mr Sonner, O'Donnell chose symbolically interview an empty chair and ask the questions he intended to put to the attorney. They include:

·     'Who is paying you, Mr Lawyer?'

·      'Does George Zimmerman have a job?'

·      'Did you represent him when he was arrested for assault on a police officer in 2005?'

·      Your client was not injured enough to go to the hospital that night. You say he sought some sort of medical treatment the next day. Do you have those medical records that you can show us?'

 

I will never look suspicious to you. Even if I have a black hoodie, a pair of jeans and white sneakers on... in fact, that is what I wore yesterday...I still will never look suspicious. No matter how much the hoodie covers my face or how baggie my jeans are, I will never look out of place to you. I will never watch a taxi cab pass me by to pick someone else up. I will never witness someone clutch their purse tightly against their body as they walk by me. I won't have to worry about a police car following me for two miles, so they can "run my plates." I will never have to pay before I eat. And I certainly will never get "stopped and frisked." I will never look suspicious to you, because of one thing and one thing only. The color of my skin. I am white. I was born white. It was the card I was dealt. No choice in the matter. Just the card handed out by the dealer. I have lived my whole life privileged. Privileged to be born without a glass ceiling. Privileged to grow up in the richest country in the world. Privileged to never look suspicious. (Michael Skolnik is the Editor-In-Chief of GlobalGrind.com and the political director to Russell Simmons.)

 

A too-familiar tale from Maryland, where newly released surveillance footage of a February incident shows policeman Donald Taylor pistol-whipping Ryan Dorm, 19, with a loaded gun that goes off; Taylor claimed assault, and Dorm served four months in jail. News One takes a disturbing in-depth look at 30 known police murders of black people -- two of whom were likely armed - in the first three months of this year. (Abby Zimet: A Black Kid, A Lying Cop. September 5, 2012)

 

From a civil rights perspective, the tragedies in this case are Martin's death and the initial failure of the police to arrest Zimmerman. To the extent that race was involved in this case, the police inaction is probably the most likely place. Also, race could have impacted Zimmerman's decision to pursue Martin (the "fucking punk") and to kill him. The prosecution has not alleged that race is a factor in the case; so the issue will not arise explicitly at trial. But race will absolutely play a central role in this case -- both in the media (already has) and in the courtroom. Zimmerman's lawyer will pursue any legal means to exclude black jurors; the prosecution will try to maximize the number of black jurors. The prosecution will probably want a good number of women on the jury as well. Women could probably relate to the prosecution's narrative that Martin felt horrified by Zimmerman, who had followed him in his car and then left the car to chase him down. Woman could also have a particular connection to Martin's mother, who will probably offer emotional testimony at the trial. Darren Lenard Hutchinson:  BREAKING NEWS IN TRAYVON MARTIN STORY: Court Has Revoked George Zimmerman's Bond (UPDATED) Dissenting Justice. June 1, 2012

 

March 30: Police Report: Zimmerman lost job for being too aggressive; new witness disputes self-defense account George Zimmerman, Trayvon martin's shooter, was fired from a 2005 job as a security guard for excessive aggression, a former co-worker told the New York Daily News Thursday. The paper reports that Zimmerman had worked on and off for several firms that "provided security to illegal house parties." "Usually he was just a cool guy. He liked to drink and hang with the women like the rest of us," the paper's source said. "But it was like Jekyll and Hyde. When the dude snapped, he snapped." The report continues: "He had a temper and he became a liability," the man said. "One time this woman was acting a little out of control. She was drunk. George lost his cool and totally overreacted," he said. "It was weird, because he was such a cool guy, but he got all nuts. He picked her up and threw her. It was pure rage. She twisted her ankle. Everyone was flipping out… "He definitely loved being in charge. He loved the power. Still, I could never see him killing someone. Never," he said. Meanwhile, an anonymous man who claims he witnessed Trayvon's shooting told Anderson Cooper last night that Zimmerman's account of the killing was wrong. Zimmerman and Trayvon were struggling on the grass, he said, not the pavement, as Zimmerman claims. Contrary to Zimmerman's claims that he suffered cuts and a broken nose, the witness said, "He didn't appear hurt or anything else".

 

Zimmerman also blatantly violated major principles of the Neighborhood Watch manual, ABC News has learned. The manual, from the National Neighborhood Watch Program, states: "It should be emphasized to members that they do not possess police powers, and they shall not carry weapons or pursue vehicles. They should also be cautioned to alert police or deputies when encountering strange activity. Members should never confront suspicious persons who could be armed and dangerous...." According to Chris Tutko, the director of the National Neighborhood Watch Program, there are about 22,000 registered watch groups nationwide, and Zimmerman was not part of a registered group -- another fact the police were not aware of at the time of the incident. (March 19, 2012)

 

ABC News reported today that the lead homicide investigator of Trayvon Martin's killing recommended that Trayvon's shooter, George Zimmerman, be arrested and charged with manslaughter. That police investigator, Chris Serino, filed an affidavit on the night of the killing "that stated he was unconvinced by Zimmerman's version of events," according to ABC. But Serino was overruled by the state attorney's office, which said there wasn't enough evidence to secure a conviction in court. The ABC report also recounted a new detail about Zimmerman's account of that night, concerning Zimmerman's gun: "Martin knocked him down with a punch to his nose, jumped on him, repeatedly banged his head on the ground, then tried to grab Zimmerman's gun," the report states. "In a struggle for Zimmerman's gun, the watchman shot the teenager, Zimmerman told police." This account raises the question: How did Trayvon Martin know Zimmerman was armed with a handgun? Under Florida law, Zimmerman was licensed only to carry it concealed; the state's permit guidelines also instruct licensees not to brandish their weapons as a deterrent. But in claiming that there was a struggle for his gun, Zimmerman's account suggests he had the weapon out, or visible on his person. It's possible that this inconsistency could have contributed to the investigator Serino's suspicions about Zimmerman's story. (Sanford's lead investigator wanted to arrest Zimmerman; a struggle over Zimmerman's gun? Tuesday, March 27, 2012)

 

Two voice-analysis experts enlisted by the Orlando Sentinel have concluded that the screaming voice on a 911 recording of the Trayvon killing is not shooter George Zimmerman. Zimmerman and his family have insisted that the screaming—which precedes the fatal gunshot—came from Zimmerman himself, who was in fear for his life. But that's not possible, say experts Tom Owen and Ed Primeau. Both used different techniques to a analyze the recording and concluded the screaming couldn't have been the shooter: "I took all of the screams and put those together, and cut out everything else," Owen says. The software compared that audio to Zimmerman's voice. It returned a 48 percent match. Owen said to reach a positive match with audio of this quality, he'd expect higher than 90 percent. "As a result of that, you can say with reasonable scientific certainty that it's not Zimmerman," Owen says, stressing that he cannot confirm the voice as Trayvon's, because he didn't have a sample of the teen's voice to compare... Not all experts rely on biometrics. Ed Primeau, a Michigan-based audio engineer and forensics expert, is not a believer in the technology's use in courtroom settings. He relies instead on audio enhancement and human analysis based on forensic experience. After listening closely to the 911 tape on which the screams are heard, Primeau also has a strong opinion. "I believe that's Trayvon Martin in the background, without a doubt," Primeau says, stressing that the tone of the voice is a giveaway. "That's a young man screaming." (Screams on 911 call aren't Zimmerman's, experts say)

 

Hundreds of Latinos gathered Sunday afternoon in East Los Angeles to protest George Zimmerman's acquittal on all charges for the killing of unarmed, black teenager Trayvon Martin. The protest over the verdict in the racially charged case was one of several in Los Angeles that ended with the temporary occupation of Freeway 10.  The organizers belong to a new coalition of activist groups made up of artists and students known as Not One More -- an organization that includes other collectives, such as Eastside Cafe, El Hormiguero, Tia Chuchas, La Mina and others. Hispanic activists from Occupy L.A. also helped organize the event, which took place in Mariachi Plaza in the heart of "East Los," the well-known Latino part of the city.  "We're connecting the fight for racial justice with immigration justice and also the fight for gay rights," Héctor Flores, one of the organizers of the event and a member of the musical group Las Cafeteras told Huffpost Voces. The protesters chanted slogans like "Justice for Trayvon," "Not one more," "No justice no peace" and "We're all Trayvon," before breaking up into smaller groups to ponder how they might help foster the kind of social change that would prevent another Trayvon case from happening. Zimmerman for violating Trayvon Martin's civil rights. They asked those present to pressure local authorities so that they would, in turn, prompt action at the federal level. (Gabriel Lerner: Latinos Demand Justice for Trayvon Martin In East Los Angeles. June 15, 2013.) [East Los Angeles has a population of 126,000, over 96 percent of whom are Latino.]

 

"If we don't join together to protest this decision, we're allowing racism to kill our children. We have to keep fighting for justice for Trayvon and all our young people." (Elena Popp, a lawyer, activist for housing rights for the poor and former assemblywoman candidate for East Los Angeles.)

 

I keep seeing people say, "I am Trayvon Martin." I understand the sentiment. If that is you, then I respect that. I am not Trayvon Martin. I am a middle-aged, middle class, overweight white guy. I am also a teacher, and in 20 years of teaching, I have seen plenty of Trayvon Martins. More accurately, I have seen plenty of young men who fit the caricatured image that is being portrayed of this kid in the media, Left and Right. Fox News and MSNBC. I'm guessing that neither portrayal -- saint or thug -- is accurate. People are more complex than that. (…) Here's my point: You don't have to be Trayvon Martin to know this is wrong. You don't have to be black, or young, or a "troubled student" or a pot smoker to know this was murder. And you don't have to be the parent of Trayvon Martin to know this was a gross miscarriage of justice.Let me be more blunt: This type of injustice will continue until enough guys like me -- guys who are not Trayvon Martin -- have had enough of it and finally say "No more." You don't have to be Trayvon Martin. You just have to be human. (Bob Seay: I Am Not Trayvon Martin. 7/16/2013)

 

… when you encourage white Americans to be ‘blind’ to race, white Americans also become blind to racism. The idea that we could somehow eliminate racism by ignoring race to some extent stopped people from talking about either, and allowed the systemic effects of racism to flourish in a space in which no one wanted to admit it existed at all. (…) And yet, people still hold on to the belief that we live in a color-blind system in which nobody is a racist, despite such obvious examples of persistent racism. The “post-racial” society is an intellectual refuge for white Americans, who largely benefit from racism even when they’re unwilling or unable to admit it. We certainly shouldn’t keep denying that racism exists, but white America needs to wake up and recognize just how complicit it has become in a system constantly perpetuating false notions of equality. (Daniekke Henderson: We're not a 'post-racial' society. We're the 'innocent until proven racist' society - When you encourage white people to be ‘blind’ to race, white people also become blind to racism. The Guardian. August 10, 2014)

 

Stand Your Ground, the notorious Florida law that has allowed the likes of George Zimmerman to get away with murder, has struck again. This time in Clearwater, Fla. as an argument over a handicapped parking spot ended in a 28-year-old black man being gunned down. Markeis McGlockton was shot and killed – collapsing and dying in front of his five-year-old son – after he was shot by 47-year-old Michael Drejka last Thursday afternoon.  Pinellas County Sheriff Bob Gualtieri announced that they will not arrest Drejka despite video showing him killing McGlockton over a handicap parking space at a convenience store. Gualteri said that the senseless killing falls under Florida’s “stand your ground” law which gives immunity to those who claim to be in fear of their lives and use force to defend themselves. The law has led to a number of instances in which people have been gunned down under dubious circumstances, including those when the shooters instigated the confrontations. (Jay Scott Smith: 'Stand your ground' law means killer faces no charges’. July 23, 2018)

 

VISSZA  az EMPIRIA Magazin Jelenkor rovatának címjegyzékéhez

VISSZA  az EMPIRIA Magazin nyitólapjára