EMPIRIA Magazin VII. évfolyam 11. szám Kuliffay Hanna írása

 

OBAMA SZERINT SENKI SEM ÁLL A TÖRVÉNYEK FELETT

       GONDOLATFŰZÉR -- VÁLASZTÁS UTÁNI MONOLÓG

 

...  a neves IX. századi afgán szabadgondolkodó, Ibn Al-Rawandi azt írta, a vallás túlél, és valószínűleg mindig is túl fog élni, nem azért mert igaz, hanem azért mert az emberi lény szánalmas, ahelyett ugyanis, hogy szembenézne a valósággal és annak megfelelően mérné fel a körülmények és személyi adottságai adta lehetőségeit, inkább a mindenhatónak vélt istenek pártfogásában, meg a szent könyvek mítoszaiban hisz, olyannyira, hogy megrázó, gyötrő, gyakran magalázó csalódásai ellenére sem kap észbe, hanem éppen ellenkezőleg, befolyásos, sőt „választott” földi közbenjárókra számítva önként aláveti és kiszolgáltatja magát az egyházi és világi uralomnak, majd újabb keserű csalódásoktól és bukásoktól letaglózva makacsul, önmagát áltatva csak azért is hisz, és bízva bízik, „csalóka álmok léghajóján” ringatódzik, csak önállóan gondolkodni és dönteni ne kelljen, inkább meggyőzi magát, hogy a lökhárítók szlogenje – az egyetlen, amit olvas – nem tőle kéri számon, WHAT ARE YOU PRETENDING NOT TO KNOW? MIRŐL TETTETED, HOGY NEM TUDSZ?(*1) – vagyis mit gyömöszölsz sokszor évekig a tudatalattidba, hogy ne kelljen szembenézni vele, mint például a New York-i 9-11-es terrorakció mardosó kételyeivel, hiszen annak idején a tv-híradók jóvoltából bárki hallhatta, hogy a menekülők az alapokat megrengető hatalmas robbanásokat észleltek az iker felhőkarcolók pincéjéből, amelyeket a Columbia Egyetem obszervatóriumának szeizmográfja is jelzett(*2), majd bárki láthatta, hogy a felső harmadban becsapódó gépektől függetlenül a vasbeton szerkezet vertikális tartóoszlopai alacsony ellenállásfokkal szemben, villámsebességgel, szakszerűen kontrollált módon roskadtak önmagukba, míg a betonfalak porrá zúzódtak, széfek, liftek, computerek, mosdókagylók ezrei 'semmisültek meg'; a tragédia másnapján a CNN internetes oldalán bárki számára elérhetők voltak az eredeti utaslisták, amelyek  szerint egyetlen arab nevű férfi sem volt a négy eltérített gépen, aviatikus szakemberek egyöntetű véleménye szerint pedig abszolút lehetetlen, hogy megfelelő képesítés és több ezer órás gyakorlat nélkül bárki bravúrosan célba tudna juttatni egy 767-es Boeing jumbo-jetet, de mindezek és száz más megdöbbentő tényező és bizonyíték ellenére az emberek kétségbeesetten hinni akarják, hogy a kormánynak semmi köze az egészhez, lehetetlen, hogy ilyen gyilkos atrocitást  szervezett, vagy jóváhagyott volna... a kormány végül is értük van, a vezetők közülük kerültek ki, és a Bibliára esküdtek fel, de mégha vér és velő száradna is a kezükön, a nép és a belőle származó katonaság Péter apostol utasítását követi, miszerint engedelmeskedj a feljebbvalóidnak, nem is csak a jóknak és mértékleteseknek, hanem a vezetésre alkalmatlanoknak és az igazságtalanoknak is, félre tehát a hazafiatlan összeesküvés-elméletekkel, amelyek csak megzavarják az engedelmes, igaz utat járó agyakat... a Gilgames eposz korai pogány bölcseletével ellentétben, amely figyelmeztet rá, hogy az emberiség csalárd és félre fog vezetni, az átlag amerikai a bibliás Bush őszinte tisztességében akar vakon hinni, annak az elnöknek habfehér lelkületében, aki tavaly április 20-át nemzeti imanappá nyilvánította azzal a céllal, hogy az ország ezen a napon minden évben elismeréssel adózzon a keresztény isten örök kegyelmének, és kérhesse a nemzet további irányítását – elvégre, ahogy az elnökségért versengő John McCain tavaly szeptemberben ismét hangsúlyozta, az Amerikai Egyesült Államok az államalapító alkotmány szerint keresztény nemzet, és a keresztények istenével új szövetséget kötve kivételezett státuszt élvez, világítótoronyként magasodva a Föld összes országa és népe fölé; egyes kritikusok szerint azonban az ország vezetői ezzel az illuzórikus kitüntetéssel és a nép bizalmával nem egyszer visszaéltek – még Amerika megtorló háborúba kényszerítése sem először történt meg 2003-ban; többek között Gore Vidal vetette fel, hogy Franklin D. Roosevelt szándékosan provokálta ki a Pearl Harbor elleni japán támadást, amelynek aktuális időpontját tudva szándékosan hagyta a matrózait véres cafatokká szakadni, mivel 67 évvel ezelőtt ez az emberáldozat szolgált a II. világháborúba való belépés indokaként – akárcsak a BushCheney-kettősnek 7 évvel ezelőtt a szeptemberi támadás a közel-keleti intervenciókhoz; a Pulitzer-díj nyertes John Toland szerint is a japánok titkos jelentéseit megfejtve a Fehér Házban mindent percről-percre tudtak a kamikaze támadás hajnalán, és James F. Welles is  utalt rá, hogy Roosevelték szándékosan eltitkolták az agressziót előrejelző információkat a légi bázis főparancsnoka elől, de mivel az elnök a befolyásos háborús érdekeltségek, elsősorban a fegyverlobbi nyomásának engedve a háborúba való beugrást erősen forszírozó tanácsadói körére hallgatott, ezért a korabeli szóbeszéd ellenére eltussolták „az elnöki árulások legrosszabbikát”, sőt,  annak ellenére, hogy a nép 80%-a akarata ellenére kényszerült a háborúba, a propagandisztikus média Rooseveltet nagy hazafinak nyilvánította, ezzel mintegy történelmi megítélését is előirányozva, ami a jelenleg leghátul kullogó George W. Bushnak is reményt ad egy távlati előrerukkolásra az elnöki sikerlistán, amihez a mai médiamogulok minden tőlük telhető módon hozzájárulnak –  karácsonyi ajándékként most azt hintegetik, hogy végül is 2001 óta védelmet és biztonságot nyújtott Amerikának –, de visszatekintve például a 9-11-es tragédiára, a kormánnyal és a kongresszussal összejátszva a Timesok és Postok hagyták elsikkadni az abszurditást, hogy míg a Clinton–Lewinsky-szexbotrány kivizsgálására a republikánus kongresszus 40 millió dollárt áldozott, addig a 9-11-es támadás bizarr „rejtélyeinek” és 2973 ember elhalálozási körülményeinek kivizsgálására csupán 600 ezer dollárt, amellyel nyilván semmire sem lehetett jutni, mi több, a 2006-ban demokrata többségűre váltott kongresszus – az ország belső egységének és nyugalmának megőrzése érdekében – szintén megtagadta egy kormánytól független, valódi tényfeltáró kivizsgálás indítását, és így mind hallgatásra ítéltettek a támadást tények és adatok, mi több, fizikai törvényszerűségek alapján kutatók és számon kérők, a legyilkolt hozzátartozóik nevében igazságot keresők, és mintegy Jevtusenko-i dermesztő légkör alakult ki – „az igazságot felváltotta a csend, amely csend nem más, mint hazugság” – amelyből elvágyódott egy folyamatosan szélesedő réteg, mint a King szerinti „militarizmus őrületét” előre látók, a világbékére vágyók, a hazai alkotmányos jogok megcsorbítása miatt aggódók, a Guantanamo és az Abu Ghraib szadizmusától iszonyodók, a százezrekkel több mint 1 millió iraki áldozatot szedő állami terror brutalitásán háborgók, az Afganisztánbeli titkos CIA börtönök felszámolását követelők, a Bush és Cheney felelősségrevonását igénylők, és azok, akik tudták, hogy a Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Paul Wolfowitz, Elliot Abrams és páran mások alakította Project for a New American Century programtervezete „Amerika védelmének” fokozását szorgalmazva a 9-11-es támadásnál egy évvel korábban felvetette, hogy valamiféle katasztrofális vagy katalizáló esemény – mint egy új Pearl Harbor – fel tudná gyorsítani azt a „forradalmi folyamatot”, amely az Egyesült Államokat „a holnap domináns hatalmi erejévé” tenné, de míg a Pearl Harbor feláldozási tervéről annak idején alig 30 összeesküvő tudott, addig egy “new Pearl Harbor” szükségességéről sokkal többen, éppen ezért a támadást követően Bush 411 napig megakadályozta, hogy hivatalos bizottság alakuljon a rendkívüli esemény kivizsgálására (holott a Pearl Harbor bombázása, Kennedy elnök meggyilkolása  és a Shuttle Challenger felrobbanása ügyében minden alkalommal 10 napon belül hivatalos vizsgálat indult), és ez alatt a 411 nap alatt legfelsőbb utasításra elszállítottak, betemették, beolvasztották, megsemmisítették a kriminológiailag vizsgálandó bizonyítékokat, elhallgattatták a tanúkat, az okoskodó tényfeltáró riportereket, pilótákat, tűzoltókat, biztonsági és építészeti szakértőket, és kártérítés címén lefizették a vizsgálatot és felelősségre vonást követelő családtagokat, akiknek korábban megtiltották a légitársaságok elleni privát perek indítását; a szeptemberi tragédia legfontosabb prompt eredményeinek az volt elkönyvelhető, hogy a holtra rémült lakosság körében egyszerre megháromszorozódott a védelmi (értsd: háborús) költségvetés növelésének támogatottsága, megszaporodott az önkéntes katonák száma, és megemelkedett a személyes istenével kommunikáló, hazafias szólamokat hangoztató, megtorló akciókkal fenyegetődző Bush népszerűsége annak ellenére, hogy egészséges kétségek merültek fel, lehetséges-e, hogy az állítólag barlangokban bujkáló bin Laden képes lett volna lebénítani az Egyesült Államok teljes légvédelmi rendszerét és hatástalanítani a világ legkorszerűbb kommunikációs központját... az egyik fontos dolog, amely sokakat vonzott Barack Obama táborához, az a nagy jelentőségű ígérete volt, hogy nemcsak a háborúskodást fogja megszüntetni, hanem magát a „háborús mentalitást” is, a másik pedig, hogy megválasztása esetén azonnali vizsgálatot fog kezdeményezni a Bush-kormány működését és eljárásait illetően azzal a céllal, hogy „megkülönböztetést nyerjenek egymástól a tényleges bűntények és a nagyon rossz politikai döntések”, majd biztosította a Philadelphia Daily News olvasóit és közvetve mindazokat, akik változást akartak és reméltek, hogy amennyiben törvénysértésekre került sor, azok mind ki lesznek vizsgálva, bár rögtön egy lépéssel vissza is táncolt, mikor hozzátette, hogy azért nem szándékozik az egész első terminusát „pártoskodó boszorkányüldözéssel” tölteni, hiszen rengeteg munka vár rá, ami nem is kétséges, éppen ezért ideális megbízatás lenne a helyettesének, annál is inkább, mivel Joe Biden szeptemberben egy Floridában tartott választási esemény alkalmával megismételte Obama áprilisi fogadkozását, mondván, „amennyiben megalapozottnak találják, bűnügyi eljárást fognak indítani a törvényszegők ellen, nem bosszúból, vagy visszavágásként, hanem abból a szükségszerűségből, hogy érvényességet kapjon az elv, amely szerint senki, sem az igazságügyi miniszter, sem az elnök, senki nem áll a törvény felett”; valójában ez a két kitétel volt Obama VÁLTOZÁS jelszavának erkölcsileg és jogilag egyaránt szükségszerű és döntő alapeleme, amelyben az illúziók trónja helyett a valóság zsámolyán ülő kétkedők is teljes odaadással hinni tudtak, amely vonzotta a jogra és igazságra vágyó idealista fiatalokat,  a háborús mentalitást és a politikai foglyok kínvallatását zsigerileg ellenzőket, a nemzet érdekét a személyes nyereségvágy elé helyező tényleges patriótákat – ezért bölcs, felemelő és egyben hasznos is lenne, ha elnöki aspiránsként tett javaslata értelmében "a felelősségtudat és az elszámolási kötelezettség új időszakát hozhatjuk a Wall Streetre és Washingtonba"(*3) az alkotmány széleskörű érvényesítése és a nemzetközi jog gyakorlata válna elnöki doktrínájává....

*1 "How many times can a man turn his head/And pretend that he just doesn't see/The answer my Friend is blowin' in the wind". (Bob Dylan)

*2  Columbia's Seismic equipment recorded a 2.1-magnitud ground shock during the ten second collapse of the North Tower and a 2.3 quake during the eight second collapse of the North tower.  However, the strongest shocks, or 'spikes' on the data recorder both occurred  at the beginning of the tower's collapse, well before falling material struck the ground. The two spikes were more than twenty times the amplitude of the other seismic shock waves associated with the falling buildings. One seismologists said the 1993 truck bomb at the WTC did not even register on seismographs; that massive explosion did not cause detectable shock waves through the ground. (Jim Marrs: The terror Conspiracy: Deception, 9/11 and the Loss of Liberty)

*3 “We can bring a new era of responsibility and accountability to Wall Street and to Washington.” (Senator Barack Obama. Toledo, Ohio. October 13, 2008)

2008. november

Addenda:

Az AOL internetes hírközlőszerv nemrégen listát közölt az USA tíz legtitkosabb, évtizedekre zárolt dossziéjából. Ebben szerepelt többek között a John Kennedy-ellenes merénylet 1000 dokumentuma, az FBI Dr. Martin Luther Kinget lehallgató és megfigyelő dokumentumai (2027-ig zárolva), a Vatikán örökre titkosított irattára (kutató munkához másolatok kérhetők), az 1962-es „Operation Northwood” destabilizációs terv (melynek során a Pentagon felforgató tevékenységet -- fals flag operation -- tervezett az USA-ban, amit aztán Kubára fogva katonailag torolt volna meg), és -- kinek meglepetésként, kinek várhatóan, de mindenkinek sokatmondóan -- a CIA és az FBI 2001. szeptember 11-re vonatkozó teljes dokumentációja, valamint az üggyel kapcsolatos minden tevékenysége -- a Clinton-éra teljes időszakát is beleértve. A terrortámadás komplex előkészületei tehát már a Clinton-elnökség időszakára tehetőek. (2011 június)

Falk has called for more serious examination of the conspiracy theories surrounding the Sept. 11 attacks. Pointing to discrepancies between the official version of events and other versions, he recently wrote that "only willful ignorance can maintain that the 9/11 narrative should be treated as a closed book." (". . .csak a szándékos tudatlanság képes (azon állapotot) fenntartani, hogy a 9-11-es narratíva mint lezárt ügy legyen kezelve.")  (Isabel Kershner: UN Rights Investigator Expelled by Israel. The New York Times. December 16, 2008) [Richard Falk professor of international law at Princeton, a United Nations investigator of human rights in the Palestinian territories]

"The problem of the collectively unthinkable runs deep into the psyche.  "I can't believe..."  is the sign pointing back to the mind-block behind it.  These on-off sign switches of the regulating meta-program of belief are by no means confined to the corporate elite or those benefiting from the war regime.  They are the set-points of thought across classes and interests that bond the collaborators as one “Fatherland,” patriotic America,” or “Free World.” They organize perception itself to conform, and to screen out all that does not. (John McMurtry: 9/11 and the 9/11 Wars: Understanding the Supreme Crimes. 2006)

We must contend at all levels of Administration and Judicial that all our political systems that at the base core -- of the intrinsic truths that are ours in each of our Consciences and in the CONSTITUTION as of this time in our American history. and we must persist that those things be further implemented and utilized -- and we must be resolute that the RULE of LAW in our CONSTITUTION be adhered to and followed by ALL irrespective of their station in life. And those who have offended those laws -- without exception must without exception undergo rigorous investigation then be indicted by a Grand Jury and if so then be charged held without bail then tried and if found guilty be punished without immunity and with punitive actions ordered by the court that could result in the seizure of and forfeiture of all monies are in like kind and then exiled and banished from our American soil here and abroad. Thus could result in the sir name of those charged and found guilty to be an affront to the people forever -- therefore that sir name would be pulled off all edifices that would bring a tear again to the people. (Dwight Baker. 2008) 

Just because Obama won by a landslide doesn't mean our voting system has been fixed.  Seeing as most of these types of disenfranchisement disproportionately hurt Democrats, voting rights advocates are hoping that full Democratic control of Washington for the first time in 14 years will allow some of the recent bills to finally pass. (Ben Adler: Ballot Boxed. The New Republic)

In fact, the evidence strongly suggests -- and we haven't had a chance to talk about this since Election Day -- that Obama probably won by twice as many votes as we think. Probably a good seven million votes for Obama were undone through vote suppression and fraud, because the stuff was extensive and pervasive, in places where you wouldn't expect it. The Illinois Ballot Integrity Project was monitoring the vote in DuPage County, right next door to Obama's, you know, backyard, Cook County. And two of them, in only two precincts on Election Day, saw with their own eyes 350 voters show up, only to be turned away, told, "You're not registered," people who were registered, who voted in the primary. All but one of these people was black. That's in Illinois. (Amy Goodman: Rove's IT Guru Warned of Sabotage Before Fatal Plane Crash; Was Set to Testify.  December 22, 2008)

There are those who point out that U.S. strategy has been successful inasmuch as the United States has not suffered a major attack on its home ground since 9/11. However, some would say that what America is suffering now is far worse.    If the idea behind the 9/11 terror attacks was to goad America into showing its true colors, what greater success could the terrorists have asked for? The U.S. military is bogged down in two unwinnable wars, which have made the United States the most hated country in the world. Those wars have contributed greatly to the unraveling of the American economy and who knows, perhaps eventually the American empire.  (. . .)     Hundreds of thousands of people, including thousands of American soldiers, have lost their lives in Iraq and Afghanistan. The frequency of terrorist strikes on U.S. allies/agents (including India) and U.S. interests in the rest of the world has increased dramatically since 9/11.    George W. Bush, the man who led the U.S. response to 9/11, is a despised figure not just internationally, but also by his own people.  Who can possibly claim that the United States is winning the War on Terror? (Arundhati Roy: Nine Is Not 11 (and November Isn't September) TomDispatch.com December 12, 2008)

“I knew from September 18, 2001, that the official story about 9/11 was false.  That was when I realized that the perpetrators had made a colossal blunder in collapsing the South Tower first, rather than the North Tower, which had been hit more directly and earlier.  (Capt. Gregory M. Zeigler, PhD, is a former U.S. Army Intelligence Officer. Reuters/UK. January 16, 2008)

"[The NORAD spokesperson]. . .said no military jets were sent up until after the strike on the Pentagon [9:38]. Yet American Airlines Flight 11 had shown two of the standard signs of hijacking at 8:15. This means that procedures that usually result in interception within ten or so minutes had not been carried out in eighty minutes." (David Ray Griffin)

Columbia's Seismic equipment recorded a 2.1-magnitud ground shock during the ten second collapse of the North Tower and a 2.3 quake during the eight second collapse of the North tower.  However, the strongest shocks, or 'spikes' on the data recorder both occurred  at the beginning of the tower's collapse, well before falling material struck the ground. The two spikes were more than twenty times the amplitude of the other seismic shock waves associated with the falling buildings. One seismologists said the 1993 truck bomb at the WTC did not even register on seismographs; that massive explosion did not cause detectable shock waves through the ground. (Jim Marrs: The terror Conspiracy: Deception, 9/11 and the Loss of Liberty)

Government and airline officers knew immediately that planes had been hijacked, yet no interceptors appeared in the air until after the attacks were completed.  Who stripped away the normal security protection of America on 9/11? (. . .) Would leaders allow a public disaster to happen with an eye toward advancing agendas? It's happened before. . . in Nero's burning Rome, Germany's gutted Reichstag, at Pearl Harbor and again at the Gulf of Tonkin . (Jim  Marrs' Internet piece. September 12, 2001)

*

World Trade Center South Tower Demolition - live on ABC with Peter Jennings - September 11, 2001:

Don Dahler: Yes Peter its Don Dahler down here. I'm 4 blocks North of the World Trade Center. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building has just collapsed as if a demolition team setoff (pause) when you see the old demolition of these old buildings. It just folded in on itself and it is not there anymore.

Peter Jennings: If you wish to bring, if anyone has ever watched a building being demolished on purpose knows, that you're going to do this you have to get at the, at the. . . under the infrastructure of a building and bring it down. (. . .) Thanks Don very much. Umm, Just looking at that, I don't know why but when was the last time the United States was attacked in this fashion, it was Pearl Harbour in 1941.

* *

 

VISSZA a Jelenkor rovat címjegyzékéhez

VISSZA az EMPIRIA Magazin címoldalára