EMPIRIA Magazin – Kuliffay Hanna írása

                    Eredeti megjelenés: Pesti Hírlap, 1993

 

Percekkel dél után, teljesen váratlanul

 

ELSZABADULT A POKOL

 

Az épületkomplexum különböző pontjain lángok csaptak ki. Az erős szél rohamosan fokozta a tűz terjedését. Hamarosan lángnyelvek kúsztak ki az emeleti ablakokból, inogni kezdtek a faszerkezetek, beszakadtak a tetők. Egymást követő sorozatos robbanások mint tűzbombák, csak fokozták a pusztulást. Fél egyre az egész tábor lángokban állt, és a fekete, olajos füstgomolyok hat emelet magasba tornyosultak. Háromnegyed egy körül a tűz lassan elhalt ‑- nem maradt semmi, ami életbe tartotta volna.

Az Egyesült Államok tv-adói április 19‑én sorba megszakították műsorukat, és rendkivüli adásban közvetitették a Texas állambeli városka, Waco közelében megtelepedett szekta, a Branch Davidians táborhelyének pusztulását. A tragikus esemény egy röpke óra alatt véget vetett a szövetségi rendfenntartó erők és a szekta közt hetedik hete húzódó farkasszemet nézésnek -- egy összeütközésre kész, egyre lehetetlenebbé váló szituációnak.   

Az Igazságügyi Minisztérium korábban vizsgálatot rendelt el a különböző törvényszegésekkel vádolt próféta és szektavezér, bibliai indíttatású nevén David Koresh (eredeti nevén Vernon Howell) és hívei ellen. Február 28-án speciálisan kiképzett állami ügynökök házkutatási paranccsal fölszerelkezve érkeztek a Branch Davidians erődítményszerű táborhelyére, ahol a főbejárathoz érve golyózápor fogadta őket. A közel 45 percig tartó fegyveres összecsapás eredményeképpen 4 ügynök életét vesztette, 16 pedig súlyosan megsebesült.

Az ügy ekkor átkerült az FBI hatáskörébe, amely hosszas tárgyalásokba és egyezkedésbe bocsátkozott a szekta vezetőjével, aminek következtében 37 személy elhagyhatta a fegyveres hatóságok által körülzárt tábort -- közöttük 21 gyermek. Kilencvenhatan azonban továbbra is bent maradtak, beleértve 17 tíz éven aluli gyermeket is. A gyermekek közül egy sem élte túl a hétfői katasztrófát és a felnőttek közül is csak kilencen menekültek meg.

A "bűnös Messiás", ahogy Koresh önmagát titulálta, hírhedt volt bizarr életformájáról és hívei feletti autokratizmusáról, nem kevésbé a rock‑zene és a női nem iránti rajongásáról. Különösen kedvelte a fiatal kislányokat ‑- a média szerint feleségei közé 11‑12 éves gyereklányokat is beválasztott. A törvényhatóságokat különösen aggasztotta, hogy az apokaliptikus halálvággyal kacérkodó Koresh, aki nagyobb mennyiségű automata lőfegyvert és robbanóanyagot halmozott fel az évek folyamán, esetleg híveit is magával akarja majd kényszeríteni a túlvilágra, ha elérkezettnek véli rá az időt.

A totális jellegű szekták általában fokozatosan haladnak az extrém véglet felé, ennek ellenére a külvilág sokszor későn reagál a sűrűsödő vészjelzésekre, végzetes tragédiákat idézve elő. Ezt elkerülendő döntöttek úgy a helyi hatóságok és a később bekapcsolódó illetékes kormányszervek, hogy minél előbb és mindenáron vizsgálatot kell indítani Koresh és közvetlen köre ellen.

Ötvenegy napig folytak alkudozások az FBI és Koresh között. Koresh többször is megigérte, megnyitják a tábort, de mikor az idő elérkezett, mindig újabb és újabb dátumokat adott, vagy átmenetileg megszakította a kommunikációt. A hatóságok további vérontás elkerülése végett a legnagyobb körültekintéssel jártak el, a legkülönbözőbb szakemberek bevonásával, a tárgyalások azonban minden alkalommal holtpontra jutottak. A Minisztérium döntésének következtében a kirendelt egységek egyre fokozódó nyomást gyakoroltak Koreshre, aminek végső következményeként  az április 19-i beavatkozás során könnygázbombákat vetettek be.  A támadás nem volt váratlan vagy meglepetésszerű.

A hatóságok hajnalban telefonon értesítették Koreshéket, hogy fogytán a türelem, egy katonai manőver elkerülhetetlennek látszik. Válaszképpen Koresh kitépte a telefont a falból és kihajította az udvarra. Ezzel megszakított minden kapcsolatatot a külvilággal. Megszüntette a további alkudozások és fenyegetések lehetőségét, ugyanakkor annak is, hogy hívei közül bárki is segítséget kérhessen. Az ügy tehát ismételten holtpontra jutott. Ekkor megkezdődött a hetek óta előkészített katonai manőver, amelynek során több helyen betörték az ablakokat vagy faltörővel áttörték a falat,  könnygázbombát és irritáló vegyi anyagokat juttatva az épületekbe.  Valójában próbálták kifüstölni Koreshékat, de valahol valami nagyon rossz irányba lökte az eseményeket. Az épület komplexum különböző pontjain lángok csaptak ki, és pillanatok alatt fekete füst gomolygott az ég felé. Elszabadult a pokol.

A hatóságok arra számítottak,  hogy a veszélyhelyzet láttán a bentrekedt szülők fölkapják gyermekeiket és kirohannak velük, de ez nem következett be. A másik feltevés volt, hogy valószínűleg a földalatti bunkerbe helyezték el őket, ahol védettek és biztosítva van a túlélésük. Csak másnap reggel derült ki, hogy Koresh, aki heteken keresztül alkudozás tárgyaként, valójában a felnőtt közösség védelmére használta a gyerekeket, a pokol elszabadulásakor föláldozta őket.

A szekta tragikus végzete megrendítette az országot, ugyanakkor sokakban kétségeket ébresztett, vajon az Igazságügyi Miniszterium az újonnan jelölt igazságügy miniszter, Janet Reno vezetésével kellő körültekintéssel járt-e el, és a megfelelő időpontban indította-e meg a végső leszámolást. Senki nem vonja kétségbe, hogy a szekta törvénytelenül utasította vissza a hatóságok vizsgálati szándékát, hogy illegális fegyverekkel kötelességüket teljesítő titkosügynököket öltek meg, amiért felelősséggel tartoznak. Mindezek ellenére nem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy ártatlan kiskorú gyermekek kerültek veszélyhelyzetbe és estek végül áldozatul a felnőttek háborújának.

A tüzet, amely végül is lezárta ezt a tragikus eseményt, Janet Reno szerint "teljes bizonyossággal" a szekta tagjai gyújtották, azzal a konkrét céllal, hogy megakadályozva a gonosz külvilágot képviselő kormány vizsgálatát mártírként bizonyítsák az írások és prófétájuk kataklizmikus jóslatát. Reno állítását az a logikus tény támasztja alá, hogy a szekta tagjai nem menekültek: akár saját akaratukból, akár kényszer hatására (egyes szakemberek fizikai kényszerre gyanakszanak) a tűz martalékául estek.

A tűz ugyan hétfőn kihúnyt, ennek ellenére még kedden sem lehetett az izzó üszkök közelébe jutni, részben a forróság, részben az esetleges aktivizálatlan robbanóanyagok veszélye miatt. Katonai szakértők bevonásával a mai napon helyszíni vizsgálatokat kezdenek, de a holttestek azonosítását nem igérik korábbra, mint a hónap végére. Párhuzamosan az Igazságügyi Minisztérium és a Pénzügyi Minisztérium vizsgálatot indít az ügyben, amely megfontolandó tanulságokkal szolgálhat hasonló helyzetek megoldásánál.

Az Egyesült Államokban 2500 szekta létezését tartják számon a hatóságok és ezek közül 900 totális jellegű: akik az utóbbiakhoz csatlakoznak, száz százalékosan alávetik magukat választott vezetőjüknek. Ha a próféta úgy kívánja, képesek érte meghalni. Ami még tragikusabb, hajlandók a gyermekeiket is feláldozni.

 

Ebben a témában lásd még: A szekták világa; Végzetes következményekkel járó szélsőségek; Lapszemle 2002. II. 4. cikk, Lapszemle-kommentár 1997-2001 2. írás

 

VISSZA   a Mindenféle érdekesség rovat címjegyzékéhez

VISSZA   az EMPIRIA Magazin címoldalára